TUKIJAT

Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit
Raisa Lehtomäki
raisa.lehtomaki@gmail.com

Hollolan Vesikansan työväenyhdistys ry

Jyväskylän eläkeläiset ry
Kotisivut
Facebook

Jyväskylän Seudun Sairaus-ja Tapaturmainvalidit ry
Facebook

Kemin Demokraattisten Naisten yhdistys ry

Kemin Eläkeläiset ry
Kotisivut
Facebook

Lahden Eläkeläiset ry
Kotisivut

Lahden Seudun Sairaus- ja Tapaturma Invalidit ry
Facebook

Laukaan eläkeläiset ry
Kotisivut

Suolahden eläkeläiset ry
Facebook

Suolahden työttömät ry
Kotisivut
Facebook

Valkeakosken ammattitauti- ja sairausinvalidit ry