lalheaderofheader
lalheaderoffooter

ETUSIVU
UUTISET
KANSALAISALOITE
VAIKUTA
TUKIJAT
YHTEYSTIEDOT

Tämä matka kannatti tehdä

  • Arviota prosessista kansalaisaloitteen tekemisessä, edistämisessä ja
    tavoitteiden saavuttamisessa.

Kun me yhdeksän sote-asioista ja vaikuttamisesta kiinnostunutta aloitteen vastuuhenkilöä aloimme syksyllä 2023 työstää kansalaisaloitetta ”Lääkekorvausten alkuomavastuu poistettava”, emme arvanneet, mitä kaikkea meillä oli edessämme. Uskoimme vakaasti asiamme tärkeyteen. Toisaalta olimme hieman epävarmoja käytännön asioiden sujumisesta, koska kukaan meistä ei ollut aiemmin ollut mukana tekemässä kansalaisaloitetta. Meitä kuitenkin kiinnosti mahdollisuus kokeilla tällaista uutta tapaa vaikuttaa asioihin.

Nyt kun allekirjoitusten keruuaika 1.7.2024 on päättynyt, arvioimme yhdessä tätä prosessia. Arvioiminen on oppimisen kannalta tärkeää. Se voi antaa arvokasta tietoa myös muille, jotka harkitsevat kansalaisaloitteen tekemistä jostain aiheesta. Vaikka emme saavuttaneet tavoitetta 50 000 allekirjoituksesta, olemme sitä mieltä, että tämä matka kannatti tehdä. Opimme paljon ja meillä oli mukavaa yhdessä.

Koska lääkekorvausten alkuomavastuu konkretisoituu aina vuoden alusta, päätimme aloittaa nimien keruun 1.1.2024. Meidän piti siis saada aloitteen teksti valmiiksi niin, että se tulisi Oikeusministeriöstä hyväksyttynä hyvissä ajoin. Meillä ei ollut etukäteistietoa, kauanko aloite siellä viipyisi, vallankin kun tiedossa oli joulunpyhät ja virkamiesten lomat. Aloitteeseen tuli laittaa alkamispäivä ja piti siis varmistaa, että voimme laittaa siihen tuon 1.1.2024. Kun montaa muutakin asiaa piti varmistaa, niin saimme kokea, että ministeriön kiireet ovat ihan jotain muuta kuin omamme.

Kansalaisaloite-sivustolla on aika hyvät ohjeet aloitteen tekemiselle. Niihin kannattaa tutustua. Silti jouduimme muokkaamaan tekstiämme, koska tekstin sivuille siirtämisvaiheessa ilmeni, että esim. erikoismerkkejä ja viitteitä ei voi varsinaiseen aloitteeseen sisällyttää. Siinä vaiheessa, kun jokaisen vastuuhenkilön tiedot oli tullut asianmukaisesti hyväksyttynä sivulle, saatoimme huokaista helpotuksesta.

Siirryimme seuraavaan vaiheeseen eli tekemään tiedotussuunnitelmaa. Siihen sisältyi mediatiedotteiden tekeminen ja aikatauluttaminen. Somesuunnitelma sisälsi nettisivut, fb-sivun, instan, sähköpostin ja Telegram-ryhmän. Vastuu näistä jakautui eri syistä johtuen ryhmässämme turhan pienelle joukolle.

Vaikka tuntuu, että teimme koko syksyn ahkerasti työtä aloitteen eteen, niin muutama asia olisi pitänyt tehdä huolellisemmin. Puhuimme kyllä siitä, että mukaan olisi hyvä saada laajempi porukka. Mutta kiirehdimme liikaa, koska olimme lyöneet alkamispäiväksi lukkoon 1.1.2024. Meidän olisi pitänyt ennen liikkeelle lähtöä tunnustella kannatusta aloitteelle laajasti eri tahoilla, mm. sote-alan järjestöissä. Niitä olisi tullut kutsua mukaan jo valmisteluvaiheessa, eikä vasta valmiin aloitteen jakamiseen – kuten keväällä teimme. Aloitetta olisi myös somessa tullut tehdä tunnetuksi aiemmin kuin mitä teimme. Etukäteistiedottaminen oli liian vähäistä ja se kostautui myöhemmin.

Alkuvuodesta aloite nytkähti mukavasti liikkeelle; allekirjoituksia tuli ensimmäisen kuukauden aikana noin 1500, useampi järjestö päätti lähteä tukemaan aloitetta ja joissain medioissa päästiin esillekin. Vastuuhenkilöiden kirjoittamissa blogeissa tuotiin esiin eri näkökulmia aloitteeseen. Niistä oli apua myös allekirjoituksia keränneille heidän perustellessaan asian merkitystä.

Miksi aloite ei kuitenkaan saanut tavoittelemaamme kannatusta?

Palautteen perusteella ne, jotka eivät itse sairasta, he eivät välittäneet allekirjoittaa. Eli asian omakohtaisuudella on merkitystä. Somessakin tuli palautetta, että ”eihän 50 € ole iso raha” ja että vuosiomavastuut ovat suurempi ongelma paljon sairastaville. Tällaiset kommentit saivat somekeskustelussa vastaansa kiivastakin palautetta. Niistä me vastuuhenkilöt saimme arvokasta tietoa ihmisten arjesta. Tämä kasvatti ymmärrystämme.

Vaikka henkilöllä itsellään olisi varaa maksaa tuo 50 € alkuomavastuu, niin sen poistaminen helpottaisi monien muiden elämää. Tähän ns. solidaarisuusaspektiin olimme ehkä liikaa luottaneet aloitteen kannatusta arvioidessamme. Surullista kyllä, yhteiskuntamme on muuttunut kovaksi ja kylmäksi; köyhien ja sairaiden ongelmat eivät kiinnosta itsekeskeisiä oman edun tavoittelijoita.

Omista ponnisteluistamme huolimatta aloitetta ei saatu laajasti ihmisten tietoisuuteen. Kun aloitteeseen pyysi allekirjoitusta, niin lähes 100 % vastasi, ettei ollut kuullutkaan aloitteesta. Yrityksemme saada jotain mediaa, vaikuttajaa, isompaa järjestöä tms. tukemaan aloitetta eivät enää tässä vaiheessa onnistuneet. Kokemuksena voi myös todeta, että pelkät sähköpostiviestit eivät juuri tuo tulosta.

Kun jokin aloite herättää kovasti vastustusta, niin sen kannattajat kokevat tärkeäksi käydä allekirjoittamassa tällainen aloite. Meidän aloitteemme ei juurikaan herättänyt vastustusta. Olisiko tässä yksi syy sille, miksi asiaa kannattavat eivät vaivautuneet kansalaisaloitesivustolle? Ajateltiin, että hyvä asia etenee ilman omaa panosta.

Ehkä tästä samasta kertoo myös se, että vaikka aloitteen sivuilla käytiin paljon ja esim. blogeja luettiin pitkäänkin, niin sivuilla käyminen ei kuitenkaan tuonut sitoutumista eikä muuttunut allekirjoituksiksi.

Meidän yhdeksän vastuuhenkilön lisäksi aloitteen eteen teki töitä lukuisa joukko järjestöaktiiveja eri puolilla Suomea. Aktiiviporukka oli kuitenkin kovin pieni. Telegram-ryhmän tavoite laajentaa tekijöiden joukkoa ei toiminut.

Näin jälkikäteen ajatellen toimijoiden määrää olisi saatu kasvatettua toisenlaisella lähestymistavalla. Lähetimme atomisoituja viestejä, joissa oli materiaalia ja kehotus kerätä allekirjoituksia. Sen sijaan meidän olisi pitänyt ymmärtää osallistaa ihmisiä, kutsua mukaan yhdessä järjestämään toimintaa. Kokemus, että osallistuu ja voi vaikuttaa, on olennaisen tärkeää.

Kansalaisaloite keräsi puolessa vuodessa 5044 allekirjoitusta. Olemme iloisia niistä kaikista. Olemme kiitollisia aloitteen puolesta toimineille heidän työstään. Koemme, että matkamme tämän aloitteen kanssa ei ollut turha.

Aiomme jatkossakin toimia erilaisten SOTE-kentän epäkohtien esiin nostamisessa ja kutsumme kaikkia kiinnostuneita mukaan tähän vaikuttamistyöhön. Tervetuloa!

Yhteyttä voit ottaa SKP:n SOTE-ryhmän vetäjään Riitta Tynjään,
riitta.tynja@pp.inet.fi ja 0400 164 689.