lalheaderofheader
lalheaderoffooter

ETUSIVU
UUTISET
KANSALAISALOITE
VAIKUTA
TUKIJAT
YHTEYSTIEDOT

BLOGI: Potilas- ja vammaisjärjestöt ovat kansalaisaloitteemme ydinryhmää

Potilas- ja vammaisjärjestöt ovat ensisijaisesti palvelujärjestöjä: ne ovat täällä auttamassa viiteryhmiään.
Tässä tarkoituksessa ne valvovat ja edistävät jäsentensä oikeuksien toteutumista. Miten lääkekorvausten
alkuomavastuun poisto kuuluu järjestöille?

Sairaus, tapaturma ja vammaisuus voi koskettaa jokaista meistä, varallisuuteen katsomatta. Kuitenkin –
erityisesti pitkäaikaisena – sairaudet ja tapaturmien aiheuttamat vammat alentavat toimintakykyä, ollen
sidoksissa vähäiseen varallisuuteen ja tuloihin. Vastaavasti kehitysvammaisten joukossa on paljon
alentuneen toimintakyvyn haasteita sekä köyhyyttä.

Lääkitys on tyypillinen osa sairauksien ja tapaturmien hoitoa. Myös kehitysvammaiset käyttävät
huomattavasti muita useammin lääkkeitä. Yhdistettynä köyhyyteen on riski, ettei tarpeellista – jopa
välttämätöntä – lääkitystä pysty hankkimaan.

Kyse on kansalaisaloitteemme ydinasiasta: Kenenkään ei tulisi jäädä ilman tarvitsemiaan lääkkeitä.
Osana toimintaamme olemme keränneet kymmeniä potilasjärjestöjä, joihin otamme yhteyttä. Yhdessä ne
kattavat satoja tuhansia jäseniä. Kyseessä on ensiarvoisen tärkeä kannattajakunta, jota pyrimme aloitteellamme auttamaan.

Yhdessä voimme paremmin!

– Rosa Warski