lalheaderofheader
lalheaderoffooter

ETUSIVU
UUTISET
KANSALAISALOITE
VAIKUTA
TUKIJAT
YHTEYSTIEDOT

BLOGI: Miksi kansalaisaloite juuri lääkekorvausten alkuomavastuusta luopumisesta?

On esitetty kysymys, eikö kansalaisaloite erilaisten maksukattojen alentamisesta olisi paljon
tärkeämpi ja helpottaisi enemmän niitä, joilla on paljon sairauskuluja?

– On totta, että paljon sairastavien köyhien elämää helpottaisi, jos maksukatot yhdistettäisiin ja niitä
alennettaisiin tai ne jopa poistettaisiin. Vuoden 2024 alusta lääkekatto on 626,94e, terveydenhuollon
maksukatto 762 euroa ja matkojen kattosumma 300 euroa, yhteensä lähes 1700 euroa.
Maksukatot ovat samat köyhille ja rikkaille, joten ei ole epäselvää, kenen toimeentuloa ne
heikentävät. Ne ovatkin yksi merkittävä tekijä yhteiskunnan eriarvoistumisessa.

-Jos minulla olisi valta päättää, yhdistäisin maksukatot ja muuttaisin ne tulojen mukaan
progressiivisiksi. Alle pienituloisuus – ja köyhyysrajan tuloilla maksukatto olisi pyöreät nolla.
Tällainen kohtuullistaminen auttaisi kaikkia pienituloisia ja tulottomia. Se myös vähentäisi
riippuvuutta toimeentulotuesta, jonka kustannukset alenisivat. Samalla estettäisiin ihmisten
talousongelmien syveneminen sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen perintään ajautumisen
vuoksi. Tulorekisteri mahdollistaisi käytännössä tällaisen.

– Kansalaisaloitteen tekeminen on kuitenkin vakavaa puuhaa, ei mitä tahansa vaatimusten tuuleen
huutelua. On paneuduttava asiaan, mm. siihen, mihin kaikkiin lakeihin tarvitaan muutoksia ja mitä
vaikutuksia esityksillä on. Isommat muutokset ovat monimutkaisempia ja vaativat enemmän
selvittelyä. Niiden tarve on kuitenkin kiistaton. Pohdinkin, miten niiden taakse saataisiin laaja liike.
Voisiko sellainen alkaa tästä?

Alkuomavastuusta päätettiin yhdellä lakimuutoksella, joten sen peruminen vaatii vain yhden
lakipykälän kumoamisen. Tämä aloite ei poista tarvetta isommille muutoksille. Mutta tämäkin
auttaa monia. Siksi se on tarpeellinen.