lalheaderofheader
lalheaderoffooter

ETUSIVU
UUTISET
KANSALAISALOITE
VAIKUTA
TUKIJAT
YHTEYSTIEDOT

5044 kertaa KIITOS

1.1.2024 startannut kansalaisaloite vaati lääkekorvausten alkuomavastuun poistamista, koska se
on epäoikeudenmukainen ja vaikeuttaa etenkin pienituloisten ja sairaiden ihmisten elämää. Kun
vuoden alussa kaikki maksukatot nollautuvat ja useat muutkin maksut erääntyvät, niin 50 euron
alkuomavastuu on todella kohtuuton. Me aloitteen vastuuhenkilöt katsoimme, että tästä on hyvä
aloittaa kohtuuttomien terveydenhoitokulujen perkaaminen.

Alkuomavastuu tuli voimaan Sipilän hallituksen aikana ja sen piti olla väliaikainen. Poistamisen
sijasta nykyinen Orpon hallitus päätti kevään aikana nostaa alkuomavastuun 70 euroon. Tämä sai
aikaan suuttumusta ja tieto toi hienoisen piikin allekirjoitusten kertymiseen. Mehän emme alistu!
Tavoitteemme 50 000 allekirjoituksesta ei monista eri seikoista johtuen toteutunut. Näitä syitä
analysoimme erikseen toisaalla. Olisimme tarvinneet 10-kertaisen määrän allekirjoituksia, jotta
aloite olisi edennyt eduskuntaan. Kaikki 5044 allekirjoitusta ovat kuitenkin tärkeitä ja jokainen
niistä on kiitoksen arvoinen.

Alkuomavastuu on pieni osa sitä kokonaisuutta, missä leikkauspolitiikalla ollaan runnomassa
ihmisten elämää ja kasvattamassa eriarvoisuutta entisestään. Tätä aloitetta työstänyt ja sen
parissa viimeisen puoli vuotta aikaansa kuluttanut SKP:n SOTE-ryhmä jatkaa työtään ja kutsuu
mukaan kaikkia kiinnostuneita.